Imunitní centrum je Akademií vašeho života

24.5.2021

Imunitní centrum je Akademií vašeho života

Imunitní centrum je projekt mající za cíl za pomocí galerie příkladů dobré praxe, resp. správných vzorů, pozitivně ovlivnit osobní odpovědnost jedinců ve vztahu ke zdraví a prevenci nemocí. Imunitní centrum proto propojí: 

  • osobnostmi z řad odborné veřejnosti (z vybraných medicínských zdravotních oborů; ze sportovní medicíny a z komplementární medicíny)
  • s populárními osobnostmi (sportovci, manažeři, známé osobnosti, atp.) 

tak, aby diskusí nad konkrétními tématy došlo k předání potřebných informací - a to jednoduchým a snadno pochopitelným jazykem tak, aby se každý sám mohl rozhodnout provést užitečné změny.

Žádoucím efektem činnosti Imunitního centra je zvýšení kvality života a prevence zdravotních problémů. 

Sérií aktivit Imunitního centra vznikne hodnověrný a srozumitelný zdroj informací, založený na pozitivních příkladech a využitelný k edukaci široké veřejnosti. 

Důležitým kontextem Imunitního centra je osobní odpovědnost - proto budou mezi známé osobnosti cíleně zapojováni ředitelé a manažeři firem, kteří v oblasti osobní odpovědnosti mají bohaté zkušenosti a jsou pro ostatní přirozeným příkladem. 

Odpovědnost člověka nelze nařídit, ale lze jej inspirovat a vytvářet podmínky pro učení se. Proto je ambicí Imunitního centra přinášet příběhy osobností, které pro dané téma dají správný a pozitivní příklad. 
“Úspěšné Imunitní centrum je součástí úspěšného zdravotnického systému - vzájemně se podporují a doplňují. Vychází se z premisy, že zdraví a úspěšný obyvatel je odpovědný za svůj život a své zdraví a nejlepší cesta k dosažení takového cíle je prevence a práce na úrovni těla a mysli.” 
Josef Severa , EY Česká republika, partner oddělení consultingu 
„Mně se líbí vize, pracovat na tom, aby společnost byla úspěšnější, spokojenější a aby se vymanila z toho historického dogmatizmu, že stát se o nás postará. Je velice dobře se snažit aktivně usazovat myšlenky, takže pojďme společnost kultivovat, máme tady celou řadu vynikajících příkladů lidí, firem, kultury. Všichni ti lidé mají nějaké společné atributy a to většinou je, že si tvoří vlastní budoucnost, jsou pozitivní a sdílí svůj úspěch s ostatními. A to, že to má vliv na imunitu, na spokojenost lidí, na zdraví, to je naprosto přirozené. Když se podíváte na úspěšné lidi, tak většinou je to provázané do vybalancovaného životního stylu, do rovnováhy v životě. Tohle mě na tom zajímá, vidím, že je to možné a rád tyhle věci sdílím.” 
Roman Senecký, generální ředitel Mondi Štětí
“Propojit všechny důležité hráče v regionu a přitom využít jedinečnosti každého z nich pro společnou věc, kterou je zdraví, to mi připadá dobrá myšlenka.“
 Zuzana Dvořáková, VZP, ředitelka pobočky Ústí nad Labem
 
“Každá firma či společnost potřebuje správné vzory. Jsou motorem jejího rozvoje.”
 Tomáš Šabatka, soukromý investor, dlouholetý generální ředitel papíren ve Štětí
"Imunitní centrum by se mělo zabývat výchovou mladé generace k jinému životnímu stylu, ať z pohledu zdraví, tak i vztahu ke společnosti. My se rádi zapojíme do přednáškové činnosti, vzdělávání atd.“
 Ing. Pavel Bernáth, Zdravotní ústav, ředitel 
Imunitní centrum > Aktuality > Imunitní centrum je Akademií vašeho života
Loading...

Aktuality

Loading...

Aktuality