Mgr. Zdenka Vachková

Mgr. Zdenka Vachková

Mgr. Zdenka Vachková

Ústecký kraj
Předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

"Pozitivní vzor je jednou z nejúčinnějších forem motivace k dosažení cíle u každého jednotlivce."

 

O Imunitním centru

Imunitní centrum zvolilo netradiční formu, jak oslovit a komunikovat s různými
věkovými skupinami. Dnes se otázka prevence řeší zejména v rodině, ve škole, ve
sportovních klubech, nebo u lékaře. Zde se nám otevírá nová možnost, jak předávat
poznatky, představovat správné vzory a předcházet vzniku civilizačních chorob a
tím přispívat ke zlepšování zdraví obyvatelstva.
Role správných vzorů by měla mít nezastupitelnou roli ve společnosti. Když
k někomu vzhlížím, někoho obdivuji, žene mě to samotnou k lepším výkonům a
činům. Pokud někoho vytrhneme z toxického prostředí a dopřejeme mu správný vzor,
je větší šance, že i tento člověk se časem sám stane tím správným vzorem.

Ústecký kraj může imunitnímu centru pomoci s propojením se svými příspěvkovými
organizacemi (střední školy, dětské domovy, sociální služby, nemocnice, atd.) a
pomoci rozšířit myšlenku imunitního centra a najít další možnosti využití.
Společně můžeme být dobrými vzory, šířit myšlenku komunitního centra a přiblížit
obyvatelům (nejen) našeho kraje možnosti, jak mohou sami o sebe lépe pečovat.
Zdravý životní styl má význam pro každého z nás.

O zdraví

Já osobně se velmi zajímám o zdravý životní styl, vnímám zodpovědnost k vlastnímu
tělu jako stěžejní bod ke zdravému a plnohodnotnému životu. Jako matka dvou dcer
a učitelka na střední škole se tuto myšlenku snažím předávat těm, na kterých mi
nejvíce záleží.

Vstávám velmi brzy, dbám na své fyzické a psychické zdraví, a pokud to situace
dovolí, odjedu s rodinou na výlet. Denně sportuji a jsem vegetariánka. Ráda se směju, stýkám se s milými lidmi, hodně čtu. Odpočívám v přírodě, nejraději při běhu nebo na dlouhé procházce se psem, ale také si ráda sednu s kávou a dobrou knihou na zahrádku. Nejvíc mě nabíjí cyklovýlety s dětmi a cestování po světě.

Imunitní centrum > Osobnosti > Mgr. Zdenka Vachková